THE PROJECT

THE PROJECT

per person

Очаква ви творчество, стратегии и много забавления!

2-4 часа

на открито

20-120

„Проектът“ ще тества креативността, аналитичните умения и
способности на вашия екип. Участниците се разпределят по
екипи и трябва да преминат последователно през четири етапа:
1. Казус, който изисква бързо вземане на решение и отстояване
на позицията
2. Създаване на проект съобразно предоставените инструкции
3. Построяване на прототип с предоставените материали
4. Обосновка на проекта и тестване на прототипа
Останалото е изненада!

Ключови ползи

  • творчество
  • проактивност и аргументация
  • работа в екип