The project

Поставете на изпитание креативността на екипа си!

 

Кой ще бъде най-съобразителен?

1 - 1.30 часа

открито / закрито

15 - 50

ОПИСАНИЕ:

„Проектът“ ще тества креативността, аналитичните умения и способности на вашия екип. Участниците се разпределят по екипи и преминават последователно през 4 етапа:

1. Казус, който изисква вземане на решение и отстояване на позицията

2. Създаване на проект

3. Построяване на прототип

4. Тестване

Останалото е изненада 🙂

 


ПОЛЗИ:

 

творчество, проактивност и аргументация, работа в екип

конкурентно предимство, вземане на решения, планиране и проектиране

 


ГАЛЕРИЯ: