Wallstreet

Екипната Играта Wallstreet е сюжетно-ролева игра за развитие на творческото мислене!

 

Eкпиност, планиране и управление на ресурсите, управление на риска и самооценка на собствената ефективност. Участниците ще трябва да построят издръжливо съоражение в най-кратък срок!

2 - 3 часа

на Открито / Закрито

минимум 20 участника

ОПИСАНИЕ:

 

Участниците са членове на екип от проектантска компания „Bridge from the future”. Заедно с други конкурентни компании от града кандидатстват по проект към Х. Проектът се казва „Да запазим природата” и е под патронажа „Уолстрийт‘‘.

Конкурсът е за построяване на мост с кула над реката за да се избегне нова идваща криза. Фирмите кандидатстващи за проекта разполагат с лимитирано време за изготвяне на макет в мащаб 50:1. С най-малко материали за да влезнат в бюджета на фондовата борса и да се избегне криза. За всяка минута закъснение ще има неустойка…

 

 


ПОЛЗИ:

 

Сюжето-ролевата игра е подходяща за развитие на ролева гъвкавост и трениране на умение за оценка на контекста и рисковите фактори, стоящи пред една организация и екип. Особено подходяща е за технически и инженерни екипи.

 

 


ГАЛЕРИЯ: