Picture for history

Олицетворение на успешната екипна работа!

 

Готови ли сте да създадете историческа картина?

2 - 3 часа

открито / закрито

10 - 300

ОПИСАНИЕ:

Екипите имат задача да сътворят елементи от цялостен проект. Всеки участник разполага със собствени материали, които никой друг не притежава и отговаря за финалното творение.

Целта е участниците да усетят своя принос като частица от общата работа, която те извършват в компанията.

Крайният резултат е неясен до момента на официалното представяне на произведението.

 


ПОЛЗИ:

 

креативност, групово взаимодействие, управление на ресурсите

 

 

 


ГАЛЕРИЯ: