The Y-Land

Чудели ли сте се как ще реагирате, ако попаднете на самотен остров?

 

Изгубени насред дивата природа разполагате с ограничени ресурси, чрез които да се спасите!

3 - 5 часа

на открито / водни обекти

20 - 100

ОПИСАНИЕ:

 

Попаднали на самотен остров трябва да изобретите спасително плавателно средство, благодарение на което да се измъкнете от капана, в който сте попаднали.

Участниците се разпределят в екипи, които разполагат с еднакво количество изходни материали (дъски, туби, тесла, канап, боя и др.). За да оцелее всеки екипаж създава собствена конструкция, която да е способна да преплава определеното по условие разстояние.

Спасението е единствено във ВАШИТЕ ръце!

 


КЛЮЧОВИ ПОЛЗИ:

 

ангажираност на екипите, сътрудничество, лидерство

сплотяване на екипа, състезателен дух, управление на ресурсите

 


ГАЛЕРИЯ: