Lego reaction

Целта е само една!

 

Изграждане на обща мрежа при нестандартни условия!

1 - 1.30 часа

открито / закрито

15 - 50

ОПИСАНИЕ:

 

Чрез тази програма ще усетите удоволствието от постигането на краен резултат благодарение на общите усилия на всеки един.

Ресурсите и пространството са ограничени, а групите трябва да си сътрудничат в името на голямата цел.

Предизвикателствата са както на групово, така и на междугрупово равнище.

Поставени в точната последователност елементите отключват верижна реакция, която буди възхищение и гордост от проектантите.

 

 


ПОЛЗИ:

 

комуникация, лидерство, качество на работата

сътрудничество и кооперативност, взаимопомощ, планиране проектиране

 

 


ГАЛЕРИЯ: