Future creators

Създатели на бъдещето!

 

Сюжетно-ролева и конструктивна програма, която поставя екипа ви динамична ситуация!

1 - 1.30 часа

закрито

10 - 50

ОПИСАНИЕ:

 

В рамките на предварително зададено време екипът трябва да сътвори проект, който да презентира пред специално жури.

Всеки член на екипа има специфична роля, към която трябва да се придържа.

Поставете колегите си в една нестандартна ситуация, която изисква бърза адаптация към новите условия.

 

 


ПОЛЗИ:

 

управление на ресурсите, управление на риска, творческо мислене

 

 


ГАЛЕРИЯ: