Bridge of the future

Сюжетно-ролева игра за всички!

 

Развийте творческото мислене на екипа си, уменията му за планиране и управление на ресурсите!

1 - 1.30 часа

открито / закрито

15 - 50

ОПИСАНИЕ:

 

Участниците се разпределят по екипи и получават специални инструкции и бюджет.

Всеки екип е част от проектантска компания, която има задача да реализира проект по задание, който ще бъде оценен по предварително зададени специфични критерии.

Всеки член на екипа получава роля в цялостния процес, която стриктно изпълнява и следва.

 

 


ПОЛЗИ:

 

управление на ресурсите, проактивност и аргументация, групова кохезия

ролеви модели, вземане на решения, планиране и проектиране

 

 


ГАЛЕРИЯ: