Фермата

Една истински забавна и полезна програма – съчетана с доброта, работа и усещане за помощ в селското стопанство.

 

Участиците ще имат възможност да се докоснат до фермерския живот и да усетят неговите трудности.

2 - 3 часа

на Открито

минимум 10 участника

ОПИСАНИЕ:

 

Участниците ще работят като истински фермери и ще им бъдат разделени отговорности и задачи присъщи за селското стопанство. Необходимо е да се изпълнят определен брой задачи – свързани с животните и градината, като през това време приготвят и консервирана зимнина (в зависимост от сезона).

Приготвянето на лютеница е само един от вариантите:

Участниците ще трябва сами да направят своята зимнина –  юнашка лютеница по стара изпитана рецепта. Всички се включват в работата и работят като един екип за определено време.

 

 


ПОЛЗИ:

 

Всички участници действат като един екип и трябва да свършат поставената задача.

Благата (купа с храна/ресурс) от своя труд във фермата, участниците ще споделят със своите колеги по време на обяда. Участниците ще трябва сами да направят своята зимнина –  юнашка лютеница по стара изпитана рецепта.

 

 


ГАЛЕРИЯ: