Еко системи

Изключително динамична, стратегическа програма, изискваща активност от целия екип.

 

Животинските видове в започват да изчезват, ако не получат специални грижи.

2 - 3 часа

на Открито / Закрито

минимум 15 участника

ОПИСАНИЕ:

 

Пресъздава се история, в която определен район е заплашен от екологична катастрофа. Отборите се състезават на база изготвените стратегии в бързо променяща се обстановка, която изисква много добри умения за планиране, разпределяне на ресурсите и гъвкавост при реакция на непрекъснато променящата се действителност.

 

 


ПОЛЗИ:

 

Планиране, разпределение на ресурс, креативно мислене, взимане на групови решения, излагане и отстояване на позиция.

 

 


ГАЛЕРИЯ: