Обучения и семинари

Основната причина за постигане на успехи в дадена бизнес среда е обучението на кадрите в нея.

 

С помощта на нашите обучения ще подобрите вашият бизнес климат, ще постигнете по-добра екипна ефективност и по-високи производствени резултати.

 

МОДУЛИ

КРИЗАТА ОТ КРИЗАТА

УЕБИНАР подходящ за малък, среден и голям бизнес

 

КРИЗАТА от КРИЗАТА – персонално за вашите служители

 

 

 

Сега, повече от всякога, е необходимо да насочим усилията и инвестициите си в човешкия капитал, неговата психосоциална подкрепа и превенция на бъдещи негативни последици за организацията като:

 

 

 • Намалена работоспособност на служителите
 • Емоционално изчерпване на екипите и техните мениджъри
 • Влошена комуникация: Служител-Мениджър-Екип-Компания
 • Развитие на поведенчески и психични проблеми, следствие на изолацията и стреса

 

 

 

 


РАЗВИТИЕ НА ТЪРГОВСКИ ЕКИПИ

 

Обучението усъвършенства търговските умения на мениджърите и консултантите, отговарящи за ключови клиенти, също уменията им за презентиране на продукти, развива ориентирано към ключовия клиент поведение, както и подход за разпознаване на потребностите му.

 

 • Как да повишим ефективността на търговския си екип?
 • Принципи при изграждане на търговски екипи – защо търговските екипи не са като другите?
 • Управление на екипа чрез цели – как да го направим на практика?
 • Мотивация на търговци – кои са уроците на успешната практика?

 


 

ПРОДАЖБИ И РАБОТА С КЛИЕНТИ

 

Обучението усъвършенства търговските умения, представя принципите на подготовка и извършване на успешна продажба, развива ориентирано към клиента поведение, както и подход за разпознаване на потребностите му, предлага стратегии за проучване на пазара и за работа с трудни клиенти.

 

 • Текущите проблеми, свързани с обслужването на клиентите
 • Насоките в дейността на обслужване на клиенти
 • Спецификите на бизнеса
 • Индивидуалната подготовка на участниците в тренинга
 • Позициите, които заемат обучаемите

 


 

КОМУНИКАТИВНИ И ПРЕЗЕНТАЦИОННИ УМЕНИЯ

 

Цел на обучението е да се научим да планираме и провеждаме успешни презентации, правилно да структурираме съдържанието им, да следим и да управляваме вниманието на аудиторията, да се научим правилно да работим с визуализиращи средства. Представят се основните принципи на междуличностната комуникация, развиват се умения за работа с различни типове аудитории и за справяне със сценична треска.

 

 • Планиране и представяне на презентацията
 • Адаптиране към аудиторията
 • Избор на подходи за презентиране

 


ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕКИП

 

Обучението се провежда на принципа „Учене чрез преживяване”.  В процеса на обучение са заложени казуси и упражнения извлечени от практиката. Целта е да се придобият основни познания за работата в екип, формирането и развитието на екипи. Обучението изгражда умения за:

 

 • Създаване на благоприятна и мотивираща работна среда
 • Ефикасно разпределяне на ролите
 • Определяне на ключовите качества на участниците
 • Изграждане на добра координация
 • Създаване на възможност за приемственост и взаимна заменяемост в критични ситуации

 


 

ФАСИЛИТИРАНЕ И МЕДИАЦИЯ

 

Фасилитацията е процес, даващ възможност да се установи какво е становището на определена група от хора по определена тема и да се изведат решения по възникналите проблеми. Това е технология , използвана в семинари, работни бизнес срещи, конфликтни среди и стратегически преговори . Фасилитацията помага да се създаде пространство, където могат да се вземат важни или ключови решения.

 

Медиацията е въпрос на здрав разум и добри психологически умения, съчетани с дипломация и правни познания. Това е система за разрешаване на конфликти, с психологически, дипломатически и правни техники, с трети независим помощник (медиатор).