Защо смятаме, че сега е вашият Момент?

На пазара сме повече от 6 години- достатъчно дълго време, за да събера смелост да напиша тази статия. Опитът ми показва, че всяка година, основната трудност с която се сблъскваме във фирмите в които представяме нашата дейност е отговорът:

„Много ни харесват събитията които предлагате, но нямаме планиран бюджет“, естеството на този отговор, може да бъде двупосочен, от рода: „Оставете ни на мира и се разкарайте“ или „Ние наистина искаме да имаме различни събития: тйим билдинг за компанията, вътрешнофирмен турнир по картинг, боулинг, туристически преход или ден на здравето- но за съжаление нямаме заложен бюджет.

За да имате възможност да съставите бюджет за следващата година – ясен, точен, изпълним, трябва да го планирате в правилния момент, а той е именно сега.

Събитията в компанията

са неизменна част от престижа, добрата планова подготовка, детайлния поглед към нуждите на екипите.

Познато чувство е приятната емоция, след като сме посетили събитие с перфектна организация. Но даваме ли си винаги сметка колко труд и добро планиране стои зад успеха?

Зад успешния краен резултат от събитийния мениджмънт се крият:

  • Желания и предложения (анкета) – разбиране на нуждите
  • Анализиране на подходящите за компанията събития – интереси
  • Бюджетиране
  • Време за подготовка – знаейки конкретна дата на събитието спомага за прецизната подготовка;
  • Изпълнение

За да се успее в органиацията на едно или няколко годишни събития трябва да се даде отговор на въпрса:

Имате ли време и ресурс да се погрижите за всеки детайл? При отсъствие на някой от тези два компонента събитията има голям шанс да не протекат според очакванията ви – прибързано планиране, невнимание в детайла и не познаване на подводните камъни в организацията на събитие.

С наближаването на края на календарната година, вече обръщаме поглед към новата. Желаем тя да е още по-успешна, продуктивна, спокойна и подредена. За това сега е момента да планираме и да поставим целите си.

С ранното планиране на годишните събития можете да спестите много време и ресурси, да управлявате бюджета си ефективно и без изненади.

Зная, че планирането на корпоративни събития не е лесен процес, но можем да предложим най-добрата за компанията опция – брой събития, разнообразие, отлична организация, точност и прецизност в изпълнението, концепция, запомнящи се резултати и послания, които се помнят дългос фиксиран от вас бюджет.

Първата крачка към успеха е плана!