Фермата

Участниците ще работят като истински фермери и ще им бъдат разделени отговорности и задачи присъщи за селското стопанство. Необходимо е да се изпълнят определен брой задачи – свързани с животните и градината, като през това време приготвят и консервирана зимнина (в зависимост от сезона).

Приготвянето на лютеница е само един от вариантите:

Участниците ще трябва сами да направят своята зимнина –  юнашка лютеница по стара изпитана рецепта. Всички се включват в работата и работят като един екип за определено време.

 

Ползи:

Всички действат като един екип и трябва да свършат поставените задачи

Благата (купа с храна/ресурс) от своя труд във фермата, участниците ще споделят със своите колеги по време на обяда. Участниците ще трябва сами да направят своята зимнина –  юнашка лютеница по стара изпитана рецепта.

2-3 часа

Открито

мин. 10 участници – неограничен