Един екип = една цел

Участниците ще бъдат разделени на групи в които ще получат своите задачи.

Имаме предварително подготвени задачи, които включват-различни елементи и трудности: креативност, стрелба, ориентиране, решаване на казус и др. в зависимост от мястото на което ще бъде изпълнено.

По трасето ще бъдат заложени различни препятствия и занимания за преодоляване, което допълнително ще усложни отборите.

Ползи:

Целта на играта е всички участници да усетят, своя принос – като частица от общата работа която те извършват в компанията която работят. Сътрудничеството, постоянство и старание са в основата на постигането на общият резултат.

 

4-5 часа

Открито

мин. 20 участници – неограничен