Голямата картина

е метафора на успешната работа на всички звена на компанията едновременно. Задачата комбинира индивидуален принос от всеки участник в една голяма обща цел.

В началото на програмата участниците работят на малки екипи, които рисуват един или няколко отделни елемента от голямото произведение. Кулминационната точка на програмата е събирането на отделните елементи до създаване на крайния продукт.

 

Ползи:

Целта на играта е всички участници да усетят, своя принос – като частица от общата работа която те извършват в компанията която работят.

Сътрудничеството, постоянство и старание са в основата на постигането на общият резултат.

Програмата подчертава значението на екипната работа, сътрудничеството и комуникацията.

2-3 часа

Открито / Закрито

мин. 10 участници – неограничен