В името на каузата

е метафора на успешната работа на всички участници, които искат да помогнат- със собствените си умения. Задача е елементарна – но има дълбок социален ефект като усещане.

Участниците ще работят заедно или на малки екипи, в зависимост от избора на ангажимент. Крайният резултат е неуспорим и подчертава значението на екипната работа, сътрудничеството и взаимопомощ.

 

Ползи:

Доброволческият тиймбилдинг популяризира каузата на компанията и обединява участниците да работят в екип. Това насърчава всички в екипа да се стремят да бъдат ценни за общността, докато работят за обща кауза.

2-6 часа

Открито

мин. 10 участници – неограничен