Авто свят

Екипна игра за изработка на модел на автомобил с подръчни материали.

Това провокира ефективността и креативността на участниците. Всички имат еднаква цел, но в зависимост от това как са управлявали ресурсите си от време, хора, информация и са разпределили отговорностите си в екипа ще имат и различни резултати. Преживява се процеса от даване на идеята до прилагането и на практика и оценка на постигнатото в процеса на работа и резултатите.

 

Ползи:

Творчество без което няма успех. Лидерство и планиране обвързано с качествено изпълнение.

Резултатие винаги са от значение.

2-3 часа

Открито / Закрито

мин. 10 участници – неограничен