Какво е Sport Q?

 

Това е МЕЖДУФИРМЕННА СПОРТНА ПРОГРАМА, която е допълнителен БОНУС към вашите служители, която дава достъп до определени Спортни събития, по едно на всяко тримесечие на годината.

Ние знаем, че за ефективното организиране на всяко мероприятие са необходими 3 неща:

1. Добра организация

2. Екип от професионалисти

3. Участници

Какви са тези събития?

Специално разработени Спортни програми, съобразени  със сезоните, условията и възможностите на участниците. Те могат да бъдат под формата на Обучение, Междуфирмени турнири или Спортна активност (неизискваща специфични умения)

 

Планирани занимания за 2019 г.:       

Q1 – м. Февруари
Обучение по ски/ Сноуборд и Междуфирмено състезание

Q2 – м. Юни
Обучение по тенис на корт
 

Q3 – м. Юли
Туристически преходи: връх Мусала и Седемте Рилски езера

Q4 – м. Септември
Турнир по Картинг и Турнир по Мини футбол

Какво предлага Sport Skills?

 

 • Цялостен мениджмънт по организацията
 • Опитен екип от специалисти с педагогически подход към участниците
 • Удобен формат на изпълнение
 • Удобно място за изпълнение, съобразено с Корпоративната култура
 • Гъвкавост на заплащане
 • Последващо ниво на обучение

 

Sport Q е програмата с отворен вариант на участие. Приветства всички компании желаещи да добавят свои служители и не изисква минимален брой участници от една фирма.

Когато спортът и работата имат обща цел…

Ползи за компанията

 • Повишаване ефективността на служителите
 • Ангажираност в работа в екип
 • Положителен ефект върху задържането на служители
 • Подобряване на фирмената социална среда
 • Повишаване на финансовите резултати

Ползи за служителите

 • Повишаване на тонуса и работоспособността
 • Социален контакт, сработване на служители и екипи в компанията
 • Повишаване на мотивацията
 • Справяне със стреса и пренатоварването
 • Здраве и балансиран начин на живот

Полезна информация

Първата стъпка е оторизирано лице от вашата компания да се свърже с нас, за да обсъдим детайлите. След като се запознаем със специфичните нужди и конкретни изисквания заедно ще изберем най-подходящият подход. Дългогодиншният ни опит показва, че всеки клиент, всяка една компания било то с 50 или 5000 служителя е е уникална сама по себе си и изисква индивидуален подход. Това ни е научило да бъдем изключително гъвкави, за да можем да отговорим на различните нужди на всеки клиент, като единственото с което никога не правим компромиси е вазимното ужавение и персонално отношение към вас, нашите клиенти. 

Бонусът, който можете да направите за вашите служители е да заплатите таксата за участие на 100% за участник. Често срещана практика е споделения разход, при който част от сумата се заплаща от фирмата и останалата част от служителят, като тук няма никакви ограничения и за всяко едно спортно събитие разпределението може да бъде такова, каквото е желанието на клиента. Най-често използваният подход е 50% заплаща служителят, 50% доплаща компанията.