2 – 3 часа

открито / закрито

Mинимум 10 участника

Описание:

Едно от основните свойства на програмата е обединяването на различни хора – пол, възраст, соц. статус и т.н. в един хомогенен и здрав организъм със свой собствен ритъм. Тази връзка се постига по един естествен, увлекателен и безопасен за практикуващите начин от професионалните инструктори. Носеща много забава, тази програма, премахва бариерите межу участниците,чрез паузи и активно свирене се стимулират отделните прояви на лидерство в екипа. Кога да свирим и кога не, кога е важно да се чуе нашето „соло” и кога ритъма на останалите- всичко това засилва чувството за съпричастност на индивида към целостта и общото звучене на групата.


Ползи:

  • Служителите общуват по-добре заедно;
  • Отделите в компанията комуникират по-добре;
  • Премахват се преградите межу участниците – създава се хармония;
  • Скъсява се дистанцията между мениджърите и служителите ;
  • Мотивират се всички участници към по-добро изпълнение;
  • Увеличава се продуктивността на екипа;
  • Стимулира се креативността на екипа;
  • Има силен тонизиращ и антистресов ефект

Галерия: