Чувствате се изморени от скучната работа и сивото ежедневие? Отдавна не сте разпускали и не сте изживявали нещо различно и ново? Искате освен да се забавлявате, да го направите и сред природата? Природата е тази, която ни зарежда, тя не иска нищо от нас, просто да й се любуваме и да я пазим.

Рафтингът е нещо, което ни зарежда с големи порции адреналин. Също така той е екпина работа, съчетава голям набор от съвместни действия, преценки и логически последователности.

Цел на мероприятието:
 – Подобряване на комуникацията
 – Споделяне и изграждане на доверие
 – Ефективна работа в екип и приобщаване на нови членове
 – Взимане на решения в екип и постигане на резулатати
 – Забавно и приятно изкарване на всички участници по време на мероприятието

Share on FacebookShare on LinkedInShare on Google+Email this to someoneTweet about this on Twitter