4 часа

На открито / закрито

Mинимум 4 участника

Описание:

Програма, в която екипите работят съвместно, преследвайки обща цел. Конструкции, които, поставени в правилната последователност, отключват невероятна верижна реакция. Разпределени на случаен принцип, отборите получават материалите си и избират име и капитан за своя отбор. Екипите трябва да гледат по-общата картина на проекта, тъй като всяка конструкция трябва да се построи по правилния начин и да се постави на правилното място, за да заработи всичко както трябва.

Крайният резултат, неизменно вдъхновява участниците и им демонстрира на какво са способни, когато работят екипно и използват нестандартно мислене. Играта може да се адаптира според мястото на провеждане на събитието, броя на участниците и специфичните бизнес аспекти.


Ползи:

Изпълнението на всеки елемент трябва да бъде идеално, защото е конструктивно свързан с елементите на другите екипи и е нужен, за да се постигне общата цел. Работата в кратки срокове означава, че добрата комуникация между екипите е от ключово значение за безпроблемното сглобяване на крайния продукт, което води до успех в един ефектен финал. Програмата носи със себе си много ползи: работа в екип, бързина и креативност, лидерство и планиране, общуване и комуникаци и интегриране на нови служители.


Галерия: