Eко системи

Пресъздава се история, в която определен район е заплашен от екологична катастрофа. Отборите се състезават на база изготвените стратегии в бързо променяща се обстановка, която изисква много добри умения за планиране, разпределяне на ресурсите и гъвкавост при реакция на непрекъснато променящата се действителност.

Ползи:

Планиране, разпределение на ресурс, креативно мислене, взимане на групови решения, излагане и отстояване на позиция

 

2-3 часа

Открито / Закрито

мин. 15 участници – неограничен