Денсинг старс

Забава, забава, забава!

За всяка група работи с отделен учител, с помоща на който разучават характерни стъпки от различните стилове. Музикалната емоция ще помогне за разучаване на кратка хореография, която да се представи в края на заниманието. Всички участници ще се включат като част от крайната хореография. Оценяването е на база изпълнение- а наградите според показаното.

 

Ползи:

Целта на програмата е всички участници да усетят, своя принос – без скрупули, без притеснения от грешки и с много забавление.

Сътрудничество и работа в екип, постоянство и старание са в основата на постигането на общият резултат.

2-4 часа

Открито / Закрито

мин. 10 участници – неограничен